Congratulations to Kinga Nedza-Sikoniowska, Ph.D.!

We would like to extend our heartfelt congratulations to SCRN member Kinga Nedza-Sikoniowska (Jagiellonian U, Krakow, Poland), who recently defended her Ph.D. dissertation "Syberyjskie miasto radzieckie. Między projektem nowoczesnym a świadomością utopijną" ("Сибирский советский город. Между проектом модерности и утопическим сознанием")

View Kinga's SCRN profile here

Congratulations, kinga!